Bojujeme za klimatickou budoucnost pro nás a naše děti a taky chceme, aby řešení klimatické změny byly sociálně spravedlivé

Interview

Jsem členkou rodičovské organizace, která bojuje za klimatickou spravedlnost na Slovensku.

Jsem v projektu zodpovědný/á za?
Jsem členkou rodičovské organizace, která bojuje za klimatickou spravedlnost na Slovensku.

Co mne osobně motivuje, abych se angažoval/a pro projekt / hnutí nebo
organizaci?

Moje dítě. Mám malého syna a chci, aby vyrůstal v bezpečném a zdravém světě tak, jako jsem mohla já. Současný vývoj, který nyní předpokládá oteplení o 4°C do roku 2100, ale tomuto nenasvědčuje, proto je nutné, abych místo času stráveného v rámci rodičovské dovolené v mateřských centrech, bojovala s ostatními matkami za klimatickou spravedlnost pro naše děti.

Odkdy jsem se zapojil/a?
Do boje proti klimatické změně jsem se aktivně zapojila v roce 2016, kdy jsme byli na dovolené ve Vietnamu a viděla jsem obrovské pytle s pískem, které chránily místní pláž, která byla centrem turistického života a zdrojem příjmu pro místní, před zvyšující se hladinou moří. Předtím jsem
klimatickou změnu vnímala jako něco velmi vzdáleného, ale nyní dostala velmi konkrétní obrysy. Když o rok později okolí chaty, kde jsem jezdila jako malá, zasáhlo dlouhé sucho, a tak všechny lesy, do kterých jsem chodívala na procházky, nám sežral kůrovec, pocítila jsem na vlastní kůži, jak klimatická změna bude vypadat u nás. Začala jsem si více číst o klimatické změně, jaké budou její dopady u nás, a když jsem viděla, že existují rodiče, které toto téma taky zajímá a mobilizují se v mém městě, říkala jsem si, že u toho musím být.

Proč a kdy jste byli založeni?

Byl pro to nějaký impulz nebo důvod? V roce 2018, kdy Fridays for Future začalo organizovat masivní protesty, někteří lidé vzkazovali studentům a studentkám, že by se měli vrátit zpátky do školních lavic. My, jako rodiče, jsme jim chtěli vyjádřit podporu, protože vzdělání je nesmírně důležité pro budoucnost každého jednotlivce, ale jakou budoucnost můžou tito mladí lidé mít na mrtvé planetě? Proto jsme se rozhodly zorganizovat klimatický pochod, který by dal prostor podpořit mladé lidi i nám dospělým.

Jaký cíl /jaké cíle svým hnutím sledujete?
Našim cílem je, aby naši političtí představitelé začali brát klimatickou změnu vážně a začali v této oblasti něco dělat. Proto chodíme za politiky a tlačíme na ně, aby se rozhoupali a začali naplňovat to, k čemu se v Pařížské dohodě zavázali. Do našeho hnutí zapojujeme i naše malé děti, protože jsou to právě ony, kterých budoucnost je v sázce, a my chceme, aby si na ně politici a političky při svém rozhodování vzpomněli.

Jaká jsou Vaše konkrétní témata? A na jakých projektech pracujete právě
nyní?

V poslední době jsme hodně pracovali na klimatické petici, kterou podepsalo více než 128 000 Slováků a Slovenek a chtěli jsme, aby tento hlas lidu politici vyslyšeli a zavázali vládu, aby v tomto směru začala konat. Všichni jsme doufali, že parlament vyhlásí klimatickou nouzi, což by mohlo nakopnout sérii pozitivních politik. Bohužel jsme ale dostali další prázdné sliby, které od konkrétní akce mají daleko. Nijak nás to ale neodradilo a chceme ve svém úsilí pokračovat.

S kým spolupracujete, abyste se svému cíli /svým cílům přiblížili?
Klimatická změna je komplexní problém, na který neexistuje jedno řešení, ale celá paleta nástrojů. Politici se často ptají nás, matek na rodičovské dovolené, co my bychom si představovaly, že by měli oni udělat. Sama tato otázka je někdy celkem absurdní, protože samotní politici mají téměř
neomezené zdroje a mají za sebou armádu dobře placených expertů, kteří by jim na tyto otázky měli odpovídat. Ale na řešení se ptají matek, které se zajímají o klimatickou budoucnost svých dětí mezi přebalováním a kojením a které celou svou práci dělají na dobrovolnické bázi. To je často strategie, která má udělat dojem, jako by tu ta řešení ještě nebyla nebo o nich ještě dost nevíme. To je ale lež. Ty řešení tady jsou a jsou použitelné teď hned, jen není dostatek politické vůle je uvést do praxe. Proto spolupracujeme s dalšími experty a expertkami z různých oblastí, kteří tyto informace mají podložené daty a o kterých znalosti se můžeme opřít. Rády bychom ale spolupracovali s politiky a političkami, abychom jim mohly být nějakým kompasem, který by nasměroval naši zemi na udržitelnější cestu.

Za co všechno svými aktivitami bojujete?
Bojujeme za klimatickou budoucnost pro nás a naše děti a taky chceme, aby řešení klimatické změny byly sociálně spravedlivé. Víme, že dopady klimatické změny ponesou nižší a střední třída, a proto chceme, aby konkrétní politiky snižovaly nerovnosti ve společnosti, ne je prohlubovaly.

Jak se Vaše práce změnila v důsledku koronavirové pandemie?
Jelikož je většina z nás na rodičovské dovolené a staráme se o malé děti, zákaz scházení naše aktivity výrazně omezil, protože naše malé děti hovory přes Zoom moc nebaví. Začaly jsme si tedy volat až když děti spí, což je často velmi únavné. To nás donutilo nad svými aktivitami uvažovatstrategičtěji, abychom využili to málo časo na věci, které jsou opravdu důležité a budou mít velký dopad.

Vidíte koronavirovou krizi spíše jako krok zpět nebo jako šanci pro hnutí za
rovný přístup všech zemí ke klimatu?

Myslíme si, že jsme všichni dostali skvělý protiargument na “to nejde”, což bylo něco, co jsme z úst politiků slýchávaly často. Myslím, že nám všem Korona ukázala, co je důležité a co k bohatému a smysluplnému životu potřebujeme. A nový iPhone nebo auto to rozhodně není.

Jaký je Váš dosavadní největší úspěch?
Za náš největší úspěch vnímám nenásilnou blokádu, kdy jsme dětskými postýlkami zablokovaly vchod do Ministerstva financí SR. Ministerstvo financí totiž bude rozdělovat peníze z Plánu obnovy po koronavirové pandemii a ty musí být rozděleny tak, aby všechny politiky směřovaly k naši zelenější budoucnosti. Bylo skvělé, že se s námi tajemníci Ministerstva přišli pobavit a později nás pozvali i na meeting, kde jsme mohli mluvit o našich požadavcích. Uvidíme, zdali se naše úsilí překlopí do něčeho hmatatelného.

 

Jakým největším problémem se zabýváte?
V současné době se snažíme ukázat politikům důležitost klimatické změny, protože tady stále mnozí nevnímají urgentnost celé situace. Náš současný předseda Parlamentu se vyjádřil, že klimatická změna pro něj není důležitá, a předseda jedné z vládních stran řekl, že když ledovce roztají, tak pak zas zamrznou. V atmosféře takové arogance politiků vůči budoucím generacím
je velmi obtížné přinést nějakou konkrétní změnu.

U jakých témat byste si přáli od politiků a političek ve své vlastní zemi,
v EU a globálně více podpory a aktivity?

V oblasti transformace energetiky. To je oblast, kde je změna v celku jednoduchá a může mít velký dopad na emise. Již dnes víme, že uhelné elektrárny nejenže mají špatný vliv na životní prostředí a klima, ale jsou i ekonomicky nevýhodné. Ale místo toho, abychom uvažovali o obnovitelných zdrojích energie a transformaci sítí, kterou bude pro zavedení těchto elektráren potřeba, se obracíme k dalšímu fosilnímu zdroji - plynu. To je jak skákat z deště pod okap, nerozumím tomu.
Dále bych chtěla vidět změnu evropských politik v oblasti financování zemědělství, které v současné době podporuje velké agrární korporace, které berou ohledy pouze na zisky a ne na naše zdraví a zdraví krajiny. Tyto peníze by měli jít malým zemědělcům, kteří chtějí pěstovat bez použití
chemikálií a jedů a zároveň tak, aby podporovali život na polích. A v neposlední řadě bych byla ráda, aby se investovalo do nějakých smysluplných alternativ k výrobě ocele a cementu, při jejichž produkci fabriky vypouštějí do světa velké množství emisí a dalšího znečištění, které potom musí dýchat rodiny, které v dané oblasti bydlí. Je to pro mě takové srdcové téma, protože jsem vyrůstala v regionu s těžkým průmyslem avyrůstala jsem v prostředí, kdy smogové kalamity a kyselé deště byly běžnou součástí našich životů.

V čem byste si přáli více podpory ze strany občanské společnosti?
Na Slovensku klimatická změna pořád vnímaná jako problém životního prostředí a není braná jako ústřední činitel radikálních společenských a ekonomických až existenčních změn, které nás čekají, pokud v této věci nezačneme konat.

U jakých témat byste se rádi propojili nebo už jste v kontaktu s německými
iniciativami? S kým a proč?

Chtěli bychom se propojit s dalšími rodičovskými hnutími, abychom zejména v oblasti evropských politik mohli bojovat za naši sdílenou budoucnost společně.

⇒ Interview in deutscher Sprache